คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2567

1. ตรวจสอบวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "กิจกรรมชุมนุม" หรือศึกษาจาก "ตารางข้อมูลชุมนุม" ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องวิชาการ ใต้อาคาร 3 และหน้าห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาเลือกกิจกรรมชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียน

2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"

3. ให้นักเรียน กรอกเลขประ จำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

4. กดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกกิจกรรมชุมนุมได้เลย

5. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ โดยชุมนุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ชุมนุมที่รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น, ชุมนุมที่รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย และชุมนุมที่รับนักเรียนทุกระดับ โดยจะมีกำหนดการเปิดรับสมัครที่แตกต่างกัน

6. การกระทำใด ๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้

7. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน ทางงานชุมนุมจะให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมดำเนินการลงทะเบียนให้นักเรียนโดยไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้