ข้อควรระวัง

นักเรียนที่ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน

สำหรับเมนูต่าง ๆ จะถูกย่อไว้ในปุ่มที่เป็นลักษณะ ขีด 3 เส้น แนวนอน ทางมุมซ้ายบน

ขอให้นักเรียนดำเนินการในระบบลงทะเบียนชุมนุมด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดพลาด