วิธีการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ (สำหรับนักเรียน)

วิธีการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ (สำหรับนักเรียน)

นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ด้วยตนเองผ่านระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียน
2. โรงเรียนกำหนดเงื่อนไขให้สามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ได้
3. ไม่เกินจำนวนโควตาที่โรงเรียนกำหนดไว้

โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. เข้าระบบโดยคลิกที่เมนู "เข้าระบบ" ที่มุมบนขวามือ หากใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้คลิกที่ จุด 3 จุด มุมบนขวามือ เพื่อเข้าระบบ โดยเลือก ประเภทผู้ใช้เป็น "นักเรียน"
2. ใช้รหัสเลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสอื่น ที่ได้รับจากโรงเรียนในการเข้าใช้งานระบบ พร้อมทั้งระบุรหัสความปลอดภัยที่ระบบแสดงขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "LOGIN" เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
3. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียน หากข้อมูลถูกต้องระบบจะนำนักเรียนไปยังหน้าจัดการข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรม
 
4. หากนักเรียนมีสิทธิในการเลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ จะปรากฏปุ่มสีฟ้า  เพื่อดำเนินการแก้ไข หากไม่มีสิทธิหรือพ้นระยะเวลาในการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงปุ่มสีแดง 
5. ให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดำเนินการเลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ ซึ่งระบบจะแสดงรายชื่อกิจกรรมที่นักเรียนมีสิทธิลงทะเบียนทั้งหมด นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมใหม่เฉพาะกิจกรรมที่ยังว่างอยู่เท่านั้น ซึ่งกิจกรรมใดที่มีนักเรียนเต็มจำนวนแล้วระบบจะแสดงเป็นแถบสีแดง และนักเรียนจะไม่สามารถเลือกกิจกรรมนั้น ๆ ได้อีก


6. เมื่อตัดสินใจเลือกกิจกรรมชุมนุมที่จะเปลี่ยนได้แล้ว ให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม
7. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม

8. เมื่อกลับมาที่หน้าจอหลัก จะพบว่ากิจกรรมชุมนุมได้ถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมใหม่แล้ว และหากครบจำนวนโควตาในการเปลี่ยนแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลการเลือกกิจกรรมชุมนุมได้อีก